Plant the seed of Investment
DuPont Investment
Plant the seed of Investment


Firma DuPont Investment byla založena za účelem poskytnutí komplexní nabídky investičních produktů především konzervativním investorům, kteří ve střednědobém a dlouhodobém horizontu chtějí dosáhnout zhodnocení svých prostředků a zároveň je nevystavovat finančním rizikům. Zároveň přinášíme na našem webu investorům pravidelné analýzy z oblasti finančních a kapitálových trhů. Nedílnou součástí našich činností je i organizování workshopů a událostí se zajímavými prezentujícími působícími v oblastech spoření a investic. Problematiku kapitálových trhů vyučujeme na ekonomické univerzitě, pořádáme přednášky a workshopy se zajímavými lidmi a i tím se snažíme obohacovat naši společnost.